Wat is een keuzehulp

Een keuzehulp helpt u bij het nemen van beslissingen voor de keuze van de medische behandeling. Een goede keuzehulp informeert patiënten over de geschikte mogelijkheden van medische behandelingen.

Iedere behandeling een eigen keuzehulp

Voor een juist gebruik van een keuzehulp moet u die keuzehulp gebruiken die exact aansluit bij de ziekte waar u voor behandeld moet worden. Het ziektebeeld zoals u dat van de arts te horen heeft gekregen moet dus volledig overeenkomen met het ziektebeeld zoals die staat beschreven in de keuzehulp. Raadpleeg altijd uw arts wanneer u twijfelt of de keuzehulp geschikt is voor uw specifieke situatie. 

Nadelige effecten

Een goede keuzehulp laat alle mogelijke uitkomsten zien van de behandeling. Het liefst wilt u dat na de medische behandeling de ziekte is verdwenen en de problemen zijn opgelost. Ook uitkomsten die niet gewenst zijn, zoals bepaalde bijwerkingen van medicijnen, moeten worden benoemd. Aan bijna alle medische behandelingen kleven nadelen en in meer of mindere mate gevaren. Deze moeten helder en duidelijk worden vermeld. Op deze manier kunt u zelf afwegen aan welke medische behandeling u de voorkeur geeft.

Evenwichtige informatie

Een goede keuzehulp laat ook zien wat de kans is op nadelige effecten. Hoe groter de kans en hoe zwaarder de nadelige effecten des te minder aantrekkelijk de behandeling is. Het gaat om evenwichtige informatie waardoor de patiënt een eigen afweging kan maken in de keuze van de medische behandeling.

Medische behandelingen

De behandelwijze beschrijft wat de medische behandeling inhoudt. Hierin staat bijvoorbeeld, hoe vaak u naar het ziekenhuis moet, hoe lang de behandeling duurt en hoe lang u moet worden opgenomen. De behandelwijze wordt vaak al in algemeen beschikbare folders beschreven. Uiteraard kan ook uw arts u exact uitleggen wat de medische behandeling precies inhoudt.