Kanker, borstkanker

De diagnose borstkanker kan vele vragen oproepen: Hoe moet het nu verder met mij? Wat kan ik er zelf aan doen? Welke mogelijkheden ter behandeling zijn er? En dan vooral: Welke behandeling is het meest geschikt voor mij? Zal ik mijn borst laten amputeren of is een borstsparende operatie voldoende? Zal ik na de operatie nog radiotherapie (bestraling) of chemotherapie ondergaan? Is hormoontherapie zinvol om te voorkomen dat mijn kanker terugkomt? Wat zijn de risico's van de verschillende behandelingen? Wat zijn de bijwerkingen ervan?

Mogelijke behandelingen voor borstkanker

Er bestaan verschillende mogelijkheden ter bestrijding van borstkanker. In de eerste plaats wordt de tumor vaak chirurgisch weggehaald. Afhankelijk van de omstandigheden en uw eigen wensen kan de hele borst of alleen een deel van de borst worden weggehaald. De operatie wordt vaak aangevuld met radiotherapie om mogelijk achtergebleven kankercellen te doden. Soms wordt er ook chemotherapie gegeven om eventuele kankercellen elders in het lichaam te doden. Soms is het mogelijk om de kanker te bestrijden met antilichamen (antistoffen). Deze antilichamen binden aan de tumorcellen, waardoor het lichaam de tumorcellen beter kan vernietigen.

De 'beste' behandeling

Niet iedere behandeling is voor iedere patiënt geschikt of nodig. Dit is afhankelijk van zowel de eigenschappen van de kanker als van de wensen van de patiënt. Er bestaan wel richtlijnen voor de behandeling van borstkanker, maar binnen deze richtlijnen wordt ook ruimte gegeven voor uw eigen standpunt. De ene patiënte vindt het veiliger om de hele borst te laten verwijderen, terwijl de andere patiënte liever een deel van de borst wil behouden. Dus voor welke behandeling u uiteindelijk gaat kiezen, zal ook van uw persoonlijke instelling en gevoelens afhangen. Ook na afloop van de behandeling voor kanker, moeten er keuzen worden gemaakt. Bijvoorbeeld of u wel of geen borstreconstructie wilt ondergaan.

Keuzehulpen

Om u te helpen bij het kiezen van een behandeling en om u duidelijkheid te geven over de verschillende mogelijkheden kunt u onderstaande keuzehulpen raadplegen. Wel moet u hierbij bedenken dat deze keuzehulpen nooit het gesprek met een arts kan vervangen. U kunt de keuzehulp bij de volgende afspraak met uw arts aan bod laten komen en samen een beslissing nemen.

Bovengenoemde behandelingen kunnen ook palliatief gegeven worden, wat betekent dat genezing niet meer mogelijk is. Een voorbeeld is tweedelijns palliatieve chemotherapie. Het doel van een palliatieve behandeling is het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Borstkanker: tweedelijns palliatieve chemotherapie NL

Borstkanker (AOK): borstsparend of borstverwijdering DU 

Borstkanker (AOK): reconstructie van de borst DU

 

Borstkanker: overleving bij verschillende behandelingen EN

Borstkanker (ASCO): wel of geen adjuvante endocriene therapie voor vrouwen met hormoon receptor positieve borstkanker EN

Borstkanker (Breast Advocate): meerdere diagnoses en opties EN