Levenseinde

Rondom het levenseinde moeten er vaak moeilijke keuzes worden gemaakt. U of uw naaste komt voor een aantal vragen te staan: Waar kan ik het beste de noodzakelijke zorg ontvangen, thuis of in een instelling? Wat kan ik doen om de pijn te bestrijden? Wil ik wel al het mogelijke doen om zo lang mogelijk te leven? Wat kan behandeling nog voor me doen? Hoeveel last heb ik of zal ik krijgen van de bijwerkingen van de behandeling? Wil ik reanimatie als ik een hartstilstand krijg? Wil ik sondevoeding krijgen als ik te ziek word om nog te eten? Wil ik nog wel doorgaan met de dialyse? Vaak gaat het om een naaste die niet meer zelf kan beslissen. Dan speelt vaak met name de vraag 'Wat zou hij/zij gewild hebben?' een belangrijke rol. Er zijn geen richtlijnen die deze vragen kunnen beantwoorden. De wensen van u of uw naaste zijn immers het belangrijkst.

Keuzehulpen

Onderaan deze pagina vindt u keuzehulpen die u kunt gebruiken om een antwoord te vinden op deze moeilijke vragen. Deze keuzehulpen geven u informatie over de mogelijkheden die rondom het levenseinde voorkomen.

Beslissingen nemen voor de toekomst

Aan het einde van uw leven is het belangrijk dat u zo goed mogelijk aangeeft bij uw artsen en uw naasten wat u wilt. Niet alleen wat u nu wilt, maar ook wat u wilt dat zij doen als u onverwacht verslechtert en niet meer zelf kunt beslissen. Onderstaande keuzehulpen kunnen u helpen bij het nemen van deze moeilijke beslissingen.

Samen beslissen

Indien het om een naaste gaat die de keuzehulpen niet meer zelf kan doorlopen, kan het goed zijn om de keuzehulpen samen met hem/haar te doorlopen. Indien uw naaste niet meer zelf kan beslissen, zal de beslissing door zijn/haar familie, vrienden en arts worden gemaakt.

KeuzeHulp Palliatieve Zorg, plaats van sterven: thuis, verpleeghuis of hospice NL

Rondom het levenseinde (OHRI): wel of niet laten reanimeren EN

Rondom het levenseinde (OHRI): meerdere keuzehulpen voor rondom het levenseinde EN